Miljø

Miljøfyrtårn

I desember 2019 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn.  Siden den gang har vi re-sertifisert oss en gang. Miljøfyrtårn krever fornyelse hvert 3. år. Som Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet oppfyller vi en rekke kriterier og arbeider systematisk med å gjennomføre miljøtiltak i hverdagen for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi leverer en årlig klima- og miljørapport som viser status for vårt miljøarbeid og måler effektene av iverksatte miljøtiltak. Her setter vi også nye mål og lager tiltaksplaner for å forbedre prestasjonene våre.

Miljøpolicy 

Vi har som mål at gjestene våre skal få et hyggelig opphold hos oss og at de kan glede seg over naturen og aktivitetene vi tilbyr. Naturen er en integrert del av Trysil Hyttegrend og Camping. Vi er klar over at vi (vi og våre gjester) dermed har innflytelse på den samme miljø og naturen.   

Derfor skal vi ta ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på miljø og skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner ved å overholde gjeldende lover og regler uten at dette går på bekostning av opplevelsen eller komforten under gjestenes opphold. Vi jobber aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø, blant annet ved å etterlev

e myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til kriteriene til Miljøfyrtårn.  

Visjonen vår er at både vi, våre ansatte og våre gjester har en positiv holdning til å bidra til og bevare den vakre naturen. Dette innebærer at vi må ha fokus på blant annet kildesortering, og være bevisst av vann- og strømforbruk. Vi vil jobbe for å tilrettelegge for at våre gjester kan bidra med deres innsats i vår målsetning og visjon. Vi håper på forståelse og engasjement hos våre gjester når vi jobber med bærekraftige og miljøvennlige tiltak.  

Mål og interne krav   

HMS  

 • Holde kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten  
 • Følge gjeldende lover og forskrifter innenfor HMS som utgangspunkt.  

ENERGI  

 • Lavenergibelysning.  
 • Månedlig oppfølging av energiforbruk.  

TRANSPORT  

 • Fra campingen kjører gratis skibuss til skianlegget.   
 • Vi har sykkeloppbevaring, sykkelvask og sykkelstativer tilgjengelig.  
 • Mulighet for å lade el-biler (vanlig stikkontakt) og flere i el-ladestasjoner i Trysil  

 INNKJØP  

 • Velger leverandører som kan dokumentere miljøprestasjon/rutiner.  
 • Velger leverandør som vi minimerer miljøbelastningen med, ved at mest mulig blir levert med samme bil.  
 • Vi bestiller i større kvanta, så vi minimerer leveringshyppighet.  
 • Vi handler inn økologiske- og miljøsertifiserte produkter der det er mulig.  
 • Påvirker sentrale leverandører til å sertifisere som miljøfyrtårnbedrift.  

AVFALL  

 • På kontor der avfall produseres kildesorterer vi i størst mulig grad.  
 • Vi sjekker miljøstasjonen vår flere ganger daglig for å rette opp i feilkasting.  
 • Vi differensierer vårt avfall i plast, papp, papir, glass og metall, småelektronikk, gassflasker og spraybokser.  
 • Håndterer bilag, dokumenter og e-post mest mulig elektronisk. 

 

 

 

Reserver online